výběrová řízení na autobusové dopravce

 veřejné soutěže

Středočeský kraj historicky poprvé vybíral nové autobusové dopravce v otevřené soutěži s jasně danými parametry, nešlo však jen o první soutěž na dopravce v kraji, ale i o vůbec největší soutěž na autobusové dopravce v historii České republiky. Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhaly ve čtyřech etapách a v každé z nich bylo soutěženo 8 až 10 oblast - celkem 35 oblastí, viz přehled níže.

Předložené nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny, přičemž na vysokou kvalitu a úroveň služeb pamatovaly zadávací podmínky zahrnující jednotný Standard kvality PID. Z tohoto důvodu nebyla pro potřeby vyhodnocení potřebná další kritéria, která by například zohledňovala bezbariérovost dopravy, vybavenost autobusů a další požadavky. Hlavním důvodem zvoleného postupu bylo udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek ve všech oblastech. Celková roční hodnota všech soutěžených oblastí pro Středočeský kraj i Hlavní město Prahu činí 3,068 mld. Kč (v cenách roku 2021) a celkem 84,6 mil. Km. Samostatně pro Středočeský kraj pak činí celková hodnota všech oblastí 2,684 mld. Kč a 74,4 mil. Km. Tyto údaje zahrnují všechny vyhrazené změny, které smlouvy připouštějí, ale které zároveň nemusejí být aktivovány ze strany objednatelů. Zároveň výše uvedené hodnoty představují celkové náklady, bez zahrnutí tržeb.

OBLASTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Nové soutěže byly vyhlášeny v dostatečném předstihu tak, aby budoucí dopravci měli dostatek času na přípravu k zahájení provozu, a tak byly referenční jízdní řády pro výběrová řízení zpracovány již před více než dvěma lety. Doprava je však živý organismus a mezitím byly realizovány na základě požadavků objednavatelů úpravy v dopravní obslužnosti, které je nyní nutné zahrnout do navrhovaných jízdních řádů včetně těch, které se v tomto roce uskuteční, viz sekce „Dopravní optimalizace".

Cestující se  mohou taktéž těšit na nová vozidla splňující veškeré podmínky pro provoz PID, například bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel.

DOPRAVCI - 14 dopravců pro 35 oblastí

přímá zadání

Na základě přepravních a geografických potřeb rozdělení jednotlivých souborů linek bude s některými malými dopravci uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících tzv. přímým zadáním. Takto uzavřené smlouvy malého rozsahu jsou plně v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007 a §18 zákona č. 194/2010Sb., v platném znění. Jedná se např. o dopravce Kokořínský SOK s.r.o. (obsluha linek na Kokořínsku), POHL Kladno spol. s r.o. a AUTODOPRAVA LAMER s.r.o. (obsluha linek na Kladensku) a dopravců zajišťující mezikrajská spojení.